• قیس خزعلی،دبیرکل #عصائب اهل الحق #عراق: قرار بر این بود که پاسخ نظامی عراقی‌ها به نظامیان آمریکایی در ۴۸ساعت باشد،ولی ایران خواستار تعویق این پاسخ تا زمان پاسخ خود شد. گزینه پاسخ نظامی علیه نظامیان تروریست آمریکایی همچنان پابرجاست. این پاسخ منحصر در گروه‌های مقاومت شیعه نیست/فارس

  • فرید مدرسی   faridmod@

    1397/10/22 ساعت 15:26

    آقای #برهم_صالح، رئیس‌جمهورعراق در میانجی‌گری میان نزاع #حکمت و #عصائب نشان داد می‌تواند راهبرِ #عراق_جدید باشد. می‌توان برخی وظایف نخست‌وزیر را با تفاهم‌ِ طرفینیِ مقطعی برعهده او گذاشت تا کابینه تکمیل و ثبات به عراق بازگردد. برهم قدرتِ بازسازی نظامِ عراق را دارد. @President_bs