• فرید مدرسی   faridmod@

    1397/10/21 ساعت 15:35

    پیشتر نوشته شد که عامل بی‌ثباتی در #عراق نخست‌وزیر و کابینهٔ ناقص اوست. دیروز نزاع #عصائب و #حکمت آغاز شد؛ فردا نزاع‌های دیگر. کابینهٔ ناقص، نزاع‌ها را دوچندان می‌کند.

  • فرید مدرسی   faridmod@

    1397/10/22 ساعت 15:26

    آقای #برهم_صالح، رئیس‌جمهورعراق در میانجی‌گری میان نزاع #حکمت و #عصائب نشان داد می‌تواند راهبرِ #عراق_جدید باشد. می‌توان برخی وظایف نخست‌وزیر را با تفاهم‌ِ طرفینیِ مقطعی برعهده او گذاشت تا کابینه تکمیل و ثبات به عراق بازگردد. برهم قدرتِ بازسازی نظامِ عراق را دارد. @President_bs