• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/01 ساعت 14:10

    بن سلمان تصمیم گرفته است هرگونه تلاش برای دور کردن خود از قدرت یا کاهش نفوذش را سرکوب کند،وی محاصره پدرش(#ملک_سلمان)را تشدید کرده وهیچ کس جز در صورتی که بسیار ضروری باشد، نمی‌تواند با پدرش دیدار کند، #بن‌سلمان مادرش را هم به #عسیر تبعید کرده ودر کاخی که شبیه زندان اقرار داده است