• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1397/03/17 ساعت 20:05

    حضور مردم خوزستان در میدانهایی همچون دفاع از حرم وحضور در راهپیمایی‌ها در هوای طوفانی و خاک آلود آنقدر برای دشمنان وپیاده نظام داخلی شان دردآور است که برای به حاشیه کشاندن این حضور به هر دروغی متوسل میشوند. نماد #عرب_باغیرت_ایرانی ده‌ها شهید مدافع حرم است نه یک داعشی! #حاتم_مرمضى

  • اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1397/03/17 ساعت 20:18

    وقتی یک #عرب_باغیرت_ایرانی در هوای سوزان ۵۰درجه با زبان روزه درکنار برادران فارس و بختیاری خود به خیابان‌های #اهواز می‌آید و در روز قدس علیه رژیم کودک کش اسرائیل شعار می‌دهد، این ماجرا آنقدر برای آمریکا و انگلیس و دربار سعودی دردآور است که به دروغِ #حاتم_مرمضی متوسل می‌شوند!