• اسماعیل معنوی   e_manavi@

  1397/03/17 ساعت 20:18

  وقتی یک #عرب_باغیرت_ایرانی در هوای سوزان ۵۰درجه با زبان روزه درکنار برادران فارس و بختیاری خود به خیابان‌های #اهواز می‌آید و در روز قدس علیه رژیم کودک کش اسرائیل شعار می‌دهد، این ماجرا آنقدر برای آمریکا و انگلیس و دربار سعودی دردآور است که به دروغِ #حاتم_مرمضی متوسل می‌شوند!

 • اسماعیل معنوی   e_manavi@

  1397/04/01 ساعت 01:38

  دیروز یک #عرب_باغیرت_ایرانی دیگر را هم در #اهواز به خاک که نه بلکه به آسمان سپردیم … سید فاضل موسوی، بچه یکی از محلات محروم اهواز بود.

 • اسماعیل معنوی   e_manavi@

  1397/03/17 ساعت 20:05

  حضور مردم خوزستان در میدانهایی همچون دفاع از حرم وحضور در راهپیمایی‌ها در هوای طوفانی و خاک آلود آنقدر برای دشمنان وپیاده نظام داخلی شان دردآور است که برای به حاشیه کشاندن این حضور به هر دروغی متوسل میشوند. نماد #عرب_باغیرت_ایرانی ده‌ها شهید مدافع حرم است نه یک داعشی! #حاتم_مرمضى