• فرید مدرسی   faridmod@

  1398/09/29 ساعت 19:05

  با توجه به قهروآشتی #مقتدی_صدر و اقامت‌اش در قم اما بهتر است او به عراق بازگردد. حضورش در نجف می‌تواند گره‌ها را باز کند والا نتیجه بی‌ثباتی را برعهده گیرد و پاسخگوی افکار عمومی باشد. صدر حذف‌کردنی نیست اما تبعات رفتارش را هم باید بپذیرد. #عراق_جدید با قهر و تهدید میانه‌ای ندارد.

 • فرید مدرسی   faridmod@

  1398/09/30 ساعت 17:21

  به نظرم نقشه‌راه #آیت‌الله_سیستانی در خطبه دیروز سه نکته داشت: یکم تقویت نهادهای مدنی و تاثیرگذاری آنان در نظام سیاسی آینده عراق؛ دوم انتخابات پارلمانی زودهنگام و سوم انتخاب نخست‌وزیری که مورد پذیرش همگان باشد و باعث جدل نشود. مرجعیت اعلای نجف #عراق_جدید را از این راه متصور است.

 • فرید مدرسی   faridmod@

  1397/10/22 ساعت 15:26

  آقای #برهم_صالح، رئیس‌جمهورعراق در میانجی‌گری میان نزاع #حکمت و #عصائب نشان داد می‌تواند راهبرِ #عراق_جدید باشد. می‌توان برخی وظایف نخست‌وزیر را با تفاهم‌ِ طرفینیِ مقطعی برعهده او گذاشت تا کابینه تکمیل و ثبات به عراق بازگردد. برهم قدرتِ بازسازی نظامِ عراق را دارد. @President_bs