• داوود حشمتی   heshmatid@

      1398/04/07 ساعت 16:39

      زمینه‌سازی برای #ماله‌کشی #عدم‌مشارکت مردم در انتخابات شروه شده.نه برادر. مشارکت محدودی که تعبیر به ثبات میشود، درجایی است که جامعه، سیاست و اقتصاد ثبات دارد. نه جایی که نمودار قیمت #گوجه‌فرنگی هم روی ترن تهایی است درجامعه مامیزان مشارکت تابعی است از خواست وامید مردم، برای #تغییر