• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/03/19 ساعت 21:16

    زاکانی باید پاسخ بده که نقش #رحیمی در برهم زدن #کرسنت چی بود؟ چه کشورهایی از عدم صدور گاز ما نفع بردن که ما امروز ۵۶ میلیارد دلار #عدم‌النفع نصیبمون شد؟‌ اصل فساد کرسنت رشوه نبود. این بود که در پوشش دفاع از منافع ایران دست ما را از صدور گاز کوتاه کردند. حالا مدعی هستید؟ #وقاحت