• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/07 ساعت 14:28

  هدف از حسابرسی مالیاتی فقط مالیات ستانی نیست. حسابرسی مالیاتی زیربنای نظام ملی ممیزی ثروت است و هیچکس تحت هیچ شرایطی نباید از آن معاف شود. باید این نکته را به مردم آموزش داد که ثروت حسابرسی نشده عملا تفاوتی با ثروت نامشروع ندارد. #عدالت_مالیاتى #شفافیت

 • پدرام سلطانی   PedramSoltani1@

  1397/10/14 ساعت 21:36

  سردار گرامى! یادمان باشد که «الناس على دین ملوکهم». هنگامى که شرکتهاى بنیادها، نهادها، آستانها و شهرداریها مالیات نمى دهند و به قوانین شفافیت تمکین نمى کنند، بر هیچکس نمى توانید خرده بگیرید. مردم احساس #عدالت_مالیاتى ندارند. چرا در این باره سخنى نمى گویید؟ #مالیات_براى_همه

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/07 ساعت 11:09

  شمول عام حسابرسی مالیاتی و تاسیس نظام ملی ممیزی ثروت ،بزرگترین قطعه پازل مبارزه با فساد، زیربنای امنیت اقتصادی و گامی بلند در مسیر توسعه بازارها و نظام مدیریت مالی در کشور است. #شفافیت #عدالت_مالیاتى #حکمرانى_خوب