• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

  1399/05/19 ساعت 20:59

  طرح اختصاص بنزین سرانه ماهانه به هر ایرانی می‌تواند عادلانه‌ترین روش بهره مندی همه از این ثروت ملی باشد.به شرط اینکه کسانی که خودرو ندارند(مستضعف‌ترین)بتوانند در سامانه‌ای سهل‌الوصول سهمیه خود را بفروشند و بخشی از مشکلات خود را با پول آن حل کنند.
  #مجلس
  #عدالت_توزیعی

 • امیرحسین یزدان پناه   AhYazdanpanah@

  1397/11/03 ساعت 10:36

  از جمله محورهای برنامه زاویه می‌تواند «چرایی برنامه ناپذیری #اقتصاد ایران»، «ارزیابی سیاست‌های #فقرزدایی در کشور» و نیز بررسی گزاره «اهمیت #عدالت در «فرصت‌ها» به جای #عدالت_توزیعی» باشد.
  @HabibAzqadi
  #زاویه
  #آسیب_شناسی_اقتصادی