• سيدمحمد بطحايي   sm_bathaei@

    1396/11/17 ساعت 21:11

    شرمنده این کودکان هستم؛ آنها یقینا حق داشتن کلاس مناسب و امکانات آموزشی عادلانه مانند تمام فرزندان ایران را دارند و وظیفه دولت و وزارت آموزش پرورش تغییر سریع این وضعیت نامناسب است. #عدالت_آموزشی

  • سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/18 ساعت 11:37

    دانش آموزان صاحب استعدادهای درخشان در سراسر کشور بدون توجه به بضاعت و تمکن مالی می‌توانند مورد «سنجش ملی» قرار گرفته و با هزینه کم و حتی در موارد خاص به صورت رایگان در این مدارس تحصیل کنند. این فرآیند خیلی خوب است. #عدالت_آموزشی برای استعدادهای درخشان.