• سالار سیف‌ الدینی   salar_seyf@

  1398/07/21 ساعت 22:35

  در طول تاریخ مدون ایران ۷۹ حمله از دهلیز شمالغرب به ایران صورت گرفته.سهم #عثمانی نزدیک ۳۰حمله است،در این مدت بقول شهریار،آذربایجان سپر بلا بود. دهها برابر بدتر از آنچه در سوریه می‌بینید،عثمانی در آذربایجان جنایت و ویرانی کرد.از نظر فقهای آنها ما رافضی و مهدورالدم بودیم. #چشمه_خون

 • این فیلم نطق #عثمانی نماینده مجلس علیه اردغان قدیمیه و اگر اشتباه نکنم مربوط به زمان افرین هست!! مجلس از چهارشنبه به این طرف تعطیله و جلسه نداشته، زیر فیلم هم نوشته یکشنبه! از خبرنگارها انتظار بیشتر بود که دستمایه تبلیغاتی بشن.

 • احمد مسجد جامعی   AMasjedjamei@

  1398/05/12 ساعت 18:21

  #رشتو‌ یی درباره #ظریف و #ایران پاینده /۱ امیرکبیر یکی از سیاستمداران نمونه ایران، پیش از دوران صدراعظمی، پنج سال را در #عثمانی با دولت آن کشور و دولت‌های #روس و #انگلیس مشغول مذاکره بود. در طول این مذاکرات بارها دشواری برای #امیرکبیر پیش آمد.

 • سالار سیف‌ الدینی   salar_seyf@

  1397/12/21 ساعت 07:52

  اطلاق واژه #عجم به ایرانیها و #کردها از دوره جنگ‌های #عثمانی- #صفوی معمول بود که بیشتر بار غیریت‌ساز داشت.در۱۳۲۵ وزارت امورخارجه(علیقلی اردلان سفیر وقت بود) با همکاری ترکیه استفاده از این کلمه را در رسانه‌ها،قدغن میکند که گزارش آن در #سند زیر می‌بینید. #کتاب آرشیو وزارتخارجه

 • سالار سیف‌ الدینی   salar_seyf@

  1397/02/06 ساعت 11:23

  حصار تاریخی شهر #شوشی در #قره_باغ_کوهستانی #karabag شوشی در قدیم دو جاده اصلی داشت. یکی مسیری که شهر را به #تبریز وصل میکرد که توسط #داریوش ساخته شد و دیگری راهی که به ایروان میرفت و در زمان #انوشیروان ساخته شد. ایرانیان شهر در ۱۹۱۸توسط #عثمانی قتل عام شدند.