• سالار سیف‌ الدینی   salar_seyf@

  1399/03/06 ساعت 21:29

  #سند_تاریخی
  بر اساس قانون ۱۸۷۴ ازدواج اتباع خلافت #عثمانی با ایرانیان ممنوع شد.در صورت رفتار خلاف قانون زنانی که با مردان ایرانی ازدواج میکردند از تابعیت خلافت خارج و فرزندانشان از تابعیت عثمانی محروم‌میشدند.
  در ۱۹۲۶ قانون ممنوعیت ازدواج #زنان عثمانی با مردان ایرانی ملغی شد.

 • اندیشکده برهان   borhan_ir@

  1399/01/20 ساعت 19:19

  طرح «بازی بزرگ» ناشی از اجماع فزاینده‌ای بود که در #انگلستان در مقابل سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی روسیه ایجاد شده بود. سیاست‌هایی که به ضرر ایران، #عثمانی و آسیای مرکزی بود و بعدها به #بازی_بزرگ شهرت یافت.
  http://borhan.ir/۶۹۰۴/

 • جام جم آنلاین   jamejamCPI@

  1398/09/09 ساعت 16:03

  خاورمیانه چگونه مانند کیک تقسیم شد؟

  #خاورمیانه #عثمانی #جنگ_جهانی_اول #فلسطین #صهیونیست

 • «#عثمانی» نماینده #بوکان در اعتراض به نداشتن نقش مجلس در موضوع افزایش #قیمت_بنزین و سهمیه‌بندی استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه #مجلس کرد. [ایسنا]

 • #سلجوقیان بخشی از ترکان #اوغوز‌ را از آسیای میانه به سرزمین آناتولی کوچاندند که بعدها خلافت #عثمانی و بعدتر ترکیه‌ی نوین پدید آمد. به واسطه‌ی تهاجمات و حاکمیت همین سلجوقی‌ها بر بخش‌هایی از ایران، زبان تاتی و تالشی اقوام ساکن در شمال غرب ایران به تدریج تغییر کرد ولی نه اصالت‌شان.

 • سالار سیف‌ الدینی   salar_seyf@

  1398/07/21 ساعت 22:35

  در طول تاریخ مدون ایران ۷۹ حمله از دهلیز شمالغرب به ایران صورت گرفته.سهم #عثمانی نزدیک ۳۰حمله است،در این مدت بقول شهریار،آذربایجان سپر بلا بود.
  دهها برابر بدتر از آنچه در سوریه می‌بینید،عثمانی در آذربایجان جنایت و ویرانی کرد.از نظر فقهای آنها ما رافضی و مهدورالدم بودیم.
  #چشمه_خون

 • احمد مسجد جامعی   AMasjedjamei@

  1398/05/12 ساعت 18:21

  #رشتو‌ یی درباره #ظریف و #ایران پاینده

  امیرکبیر یکی از سیاستمداران نمونه ایران، پیش از دوران صدراعظمی، پنج سال را در #عثمانی با دولت آن کشور و دولت‌های #روس و #انگلیس مشغول مذاکره بود. در طول این مذاکرات بارها دشواری برای #امیرکبیر پیش آمد.

 • سالار سیف‌ الدینی   salar_seyf@

  1397/12/21 ساعت 07:52

  اطلاق واژه #عجم به ایرانیها و #کردها از دوره جنگ‌های #عثمانی- #صفوی معمول بود که بیشتر بار غیریت‌ساز داشت.در۱۳۲۵ وزارت امورخارجه(علیقلی اردلان سفیر وقت بود) با همکاری ترکیه استفاده از این کلمه را در رسانه‌ها،قدغن میکند که گزارش آن در #سند زیر می‌بینید.
  #کتاب
  آرشیو وزارتخارجه

 • سالار سیف‌ الدینی   salar_seyf@

  1397/02/06 ساعت 11:23

  حصار تاریخی شهر #شوشی در #قره_باغ_کوهستانی
  #karabag
  شوشی در قدیم دو جاده اصلی داشت. یکی مسیری که شهر را به #تبریز وصل میکرد که توسط #داریوش ساخته شد و دیگری راهی که به ایروان میرفت و در زمان #انوشیروان ساخته شد.
  ایرانیان شهر در ۱۹۱۸توسط #عثمانی قتل عام شدند.

 • درباریان و پاشاهای #عثمانی به #آموزش زبان #فارسی اهتمام داشتند.
  http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,٪۷C۱٪۷C,/bodyView/۱۵۰۶/٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪B۹٪D۸٪AB٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪AA٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …