• محمد جواد حق شناس   MjHaghshenas@

      1397/05/09 ساعت 00:04

      پیشنهادى از سر مهر و نشان از پروانگى دارد این نگاه سیاوش وار امید که جناب دکتر #عباس_صالحى وزیر فرهنگ وارشاد اسلامى دستور مساعدت صادر نمایند #ورزشگاه_آزادى و بوستانهاى بزرگ تهران میتواند میزبان این اتفاق خوشایند هنرى و فرهنگى باشد. #حال_خوب