• محسن عبدالهی   AbdollahiMohsen@

    1398/10/18 ساعت 07:28

    ایران در اقدامی #عاقلانه بجای #انتقام_سخت پاسخ #دفاعی متناسبی داد: ۱/اهداف کاملا نظامی: پایگاههایی که از آنها حمله سوم ژانویه تدارک شده است. ۲/ اقدامی متناسب: ده موشک به احترام خون ده شهید حملات ناجوانمردانه آمریکایی. ۳/ ضرورت: متوقف کردن آمریکا از حملات مشابه به ایران.