• حسین نوروزی   1hoseim@

    1397/09/26 ساعت 23:10

    دقیقن در لحظه‌ای که عکسی ازش گذاشتم استوری و نوشتم که چه‌قدر «برعکس خیلی‌ها» حامی من بی‌کس‌وکار بوده در این سال‌ها، لینک خبری اومد که می‌گفت همین امروز استاد یه‌جایی به خبرنگاران پریده و … عکس رو پاک کردم و افسوس خوردم بر حال و روزگار. #عاقبت