• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/10 ساعت 16:36

    روزی که مجری بعد از توهین جنسی،فراستی را بوسید. افکار عمومی حافظه ضعیفی دارد. مردم فراموشکارند.نه فراستی مقدس است نه #ظلی_پور ملعون!دست از این زنده باد و مرده باد بکشیم. مجری بد برخورد کرد اما #فراستی این ویدئو را نگاه کند یادش می‌آید چطور امکاناتش را به رخ کشید و بوس گرفت!

  • محمد رضا جوادی یگانه   javadimr@

    1397/09/10 ساعت 09:21

    #ظلی_پور، نماد بخش‌های خبری و تحلیلی صدا و سیماست، که از ۲۰:۳۰ شروع شد. به مثابه دانای کل، پرخاشگر و کنایه زن، عیب خود را نمیبیند و انگشت در مدیریت کشور (البته فقط دولت و غیرهمسوها) کرده و عیبشان را میجوید. تنها تفاوت: مخاطبان آنها در برنامه حضور ندارند که بتوانند آن را ترک کنند.