• عليرضا زاكانى   zakani_ir@

    1397/11/16 ساعت 23:16

    آقای #روحانی: با شبهه و سوال نمی‌توان با هیچ #سانسور و #فیلتری مبارزه کرد و نمی‌توان جلوی آن را گرفت.. امروز دوران انسداد گذشته و باید به سوالات با عقل، دانش، کتاب و گفت و گو پاسخ داد/ایرنا لطفا رئیس جمهور محترم بجای حرف درمانی، نتایج #برجام و #طرح_سلامت را به ملت توضیح دهند؟

  • فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1397/05/28 ساعت 12:44

    #وزیر_بهداشت درگفت وگو با«ایران»: تامن هستم طرح تحول سلامت تغییر نخواهدکرد #استیضاح_وزیرکار سقوط اخلاق بود همان فضای علیه #برجام را علیه #طرح_سلامت هم بوجود آوردند برنامه‌های ویژه‌ای برای تأمین دارودردوران تحریم داریم برایم مهم نیست چه کسی وزیررفاه شود http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/۶۸۵۶/Social/۲۱/۰ …