• امیر ناظمی   amirnazemy@

      1398/03/16 ساعت 19:18

      هیچکس با یک نوآوری و راه‌اندازی یک کسب‌وکار استارت‌آپی عضو #طبقه_خلاق نمی‌شود. طبقه خلاق بیش از هر چیز با تغییر نگاه‌ها و چارچوب‌های فکری معنا می‌یابد و #سبک_زندگی جدیدی که معرفی می‌کند.

      ممنون از پویا و نگاهی که معرفی ‌می‌کند.