• پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

    1397/04/08 ساعت 01:21

    #طاغوت را باید درون خود و تشکیلات خود پیدا کنیم، نه اینکه در زمین و آسمان جستجو کنیم! با صرف ادعاى بر حق بودن، انسان بر حق نمیشود، باید در عمل بر حق باشد. با دروغ و تهمت، نمیتوان جبهه حق را یارى کرد و فرق است میان #جنگ_قدرت با جنگ حق و باطل. #شهید_بهشتى