• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/09/13 ساعت 23:45

    #قالیباف در کرمان: #ضعف_مدیریتی در کشور یک چالش اساسی است/در همین شرایط #تحریم هم ظرفیت ما به‌گونه‌ای است که می‌توانیم در یک دوره چهار ساله کشور را به نقطه قوتی در حوزه اقتصادی برسانیم/بعضی‌ها ظاهر اسلامی دارند اما خمیرمایه اصلی آنها فرهنگ غربی است http://tn.ai/۱۸۹۱۴۶۳

  • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/05/12 ساعت 16:19

    توقف عرضه سوخت در برخی جایگاهها، هر چند به صورت موقت، به باورپذیرتر شدن #شایعه کمبود سوخت کمک کرده و در واقع این #ضعف_مدیریتی در بخش توزیع #سوخت، مردم را نسبت به وجود #بنزین کافی در کشور و ترس از عدم دسترسی به بنزین در روزهای آینده، به اشتباه انداخته است http://tn.ai/۱۷۹۳۰۴۰