• وزارت صنعت، معدن و تجارت   mimtgov@

      1397/05/09 ساعت 13:48

      ۳۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان #تسهیلات به بخش #صنعت‌و‌معدن در ۳ ماهه نخست امسال پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵.۵ درصد افزایش یافته است. در بخش #بازرگانی نیز در این مدت ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. http://goo.gl/BNftz۲