• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

      1397/05/21 ساعت 18:54

      «احتمال حذف موقتی برخی قوانین کسب و کار» #رئیس_مجلس_شورای_اسلامی با تاکید بر لزوم #برنامه‌ریزی برای ارتقای #صنایع_کوچک_و_متوسط اظهار داشت: ما باید قبل از هر #حمایت و دادن #تسهیلات بدانیم که قرار است در چه حوزه‌هایی تمرکز داشته و در چه مناطق جغرافیایی … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۸٪ad٪d۸٪aa٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴-٪d۸٪ad٪d۸٪b۰٪d۹٪۸۱-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۲٪d۸٪aa٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪ae٪db٪۸c-٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪da٪a۹٪d۸٪b۳٪d۸٪a۸-٪d۹٪۸۸-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱/ …