• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/14 ساعت 23:05

    شدت مصرف انرژی در کشور ما ۶برابر میانگین جهانی است؛در سال ۸۵ مصوب شد تا ما بسوی بهینه‌سازی برویم و شدت مصرف را به نصف اوضاع قبلی تقلیل دهیم؛ اما نشد.اگر این #صرفه‌_جویی آغاز می‌شد اکنون می‌توانست به سرمایه‌ی زیادی برای کشور تبدیل شود.