• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1397/08/04 ساعت 15:57

    عرضه رمان «#شطرنج_با_ماشین قیامت» به زبان #صربی ترجمه صربی رمان «شطرنج با ماشین قیامت» نوشته حبیب احمدزاده در غرفه ایران در نمایشگاه کتاب بلگراد عرضه شد. خیر کامل را در لینک زیر بخوانید https://goo.gl/uhH۷dE #صبا