• داوود حشمتی   heshmatid@

      1398/04/23 ساعت 15:10

      سخنگوی #وزارتخارجه این خبر راتکذیب کرده. خبر متعلق به من نیست. سایت #بصیرت نقل‌کننده هم بی‌اعتبار نیست. از انتشار خبر حکما مقصودی داشته. تحلیل شخصی دارم، امافعلا از نوشتن خودداری میکنم. باید نگهداشت و اواخر شهریور دوباره #صحت‌سنجی کرد. انشاءالله سرانجامش خیر باشد #مذاکره #نیویورک