• اکبر نصرالهی   AkbarNasrollahi@

    1397/03/06 ساعت 04:59

    در پست اخیر آقای شمشادی در مورد روستاهای اطراف زابل دو اشتباه برجسته است: ۱.انتشار ادعای مهم مرتبط با احساسات مردم #بدون_ذکر_منبع و تحقیق درمورد #صحت آن ۲. بی توجهی به شرایط کشور وضرورت پمپاژ امید و غفلت از تاکتیک #هزینه_از_سرمایه حتی در صورت درست بودن آن