• معترضین #هنگ‌کنگی دفتر خبرگزاری #شینهوا را تخریب کردند

  با ورود ناآرامی‌ها به هفته ۲۲،موج خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته و مردم امروز با حمله به دفتر خبرگزاری دولتی چین و سایر ادارات نزدیک به دولت پکن، ضمن تخریب اموال، گرافیتی‌ها و شعارهای اعتراض آمیز خود را روی آنها نوشتند

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1397/08/19 ساعت 09:50

  #مجری با «#هوش_مصنوعی»!

  این گوینده خبر که در بخش #انگلیسی #شینهوا کار می‌کند از نظر ظاهری به شکل یک مرد است و حرکات چهره و صدای یک فرد واقعی را دارد.
  #صبا