• #ابطحی که چند روز پیش اظهارات تمسخرآمیز وی درباره #تجاوز به کودک افغان و #شیشه_پپسی حاشیه ساز شده بود نسخه جدیدی برای افغان‌ها پیچیده، وی گفته قیام مردمی علیه دولتمردان فاسد افغانستان ضروری است، مذاکرات صلح و برچیدن گروه‌های تروریستی و آمریکایی بعد از قیام باید دنبال شود.

  • پزشکی قانونی تایید کرده و گفته رسما تجاوز به دختر ۵ ساله انجام شده اما نماینده خمینی شهر کار #شیشه_پپسی بوده آقا شما حرف نزنی در این باره نمیشه ؟

  • احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/03/23 ساعت 15:34

    واکنش #ابطحی، نماینده #خمینی_شهر به تائید #تجاوز به #بهاره، دختر شش ساله افغان توسط پزشکی قانونی: بچه کوچک را به طرق مختلف نمی‌شود #ازاله_بکارت کرد؟ فقط باید تعرض جنسی صورت گرفته باشد؟ هرچیزی وارد بشود خونریزی ایجاد می‌کند، اگر بر اساس ورود #شیشه_پپسی بوده باشد چه؟/پانا