• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

      1397/10/14 ساعت 22:43

      بارها با صراحت اعلام کرده‌ام #زندان و #زندانی‌شدن همانطوری که فقهای بزرگی همچون مرحوم قاضی‌بن‌براج در کتاب المهذب و #شیخ‌طوسی که شیخ الطایفة است در مبسوط و سید عبدالأعلی سبزواری در مهذب‌الأحکامش از آن به #عذاب تعبیر کرده اند، بصورت کلی از مصادیق #شکنجه محسوب می‌شود …