• سید امیر سیاح   amirsayah1@

      1397/12/16 ساعت 06:15

      جناب آقای #روحانی سلام شورای رقابت راکه زده‌اید ناکار کرده‌اید، وظیفه‌اش مقابله با سواستفاده #خودروسازان از انحصار بود بخدا هرچه در دولت قبل شما درست شده، چون آنها ساخته‌اند؛ الزاما بدنیست اگر اقتدار #شورا_رقابت را نمیگرفتید،‌ امروز نماینده #سایپا جرات نمیکرد مشتری اش را کتک بزند