• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/07/22 ساعت 14:10

    وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی کشور : پرونده اخیر توزیع مشروبات الکلی دست ساز در جلسه آتی #شورای_امنیت_کشور بررسی می‌شود - سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی بازنگری می‌شود. ایرنا