• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

  1397/08/13 ساعت 11:49

  اگر معیار و ملاک #قانون‌اساسی است، #شورای‌نگهبان ده روز فرصت داشته پیرامون مصوبه #مجلس اظهارنظر کند و اگر نکرده باشد و فرصت ده روزه دیگری نیز طلب نکرده باشد، آن مصوبه قابل اجراست. اصل ۹۴ و ۹۵ قانون‌اساسی در این موضوع صراحت دارد. #CFT

 • علی شکوری راد   alishakourirad@

  1397/07/17 ساعت 11:10

  تأکیدمی‌کنم کار #شورای‌نگهبان تأیید و یا تصویب #CFT یا هر مصوبه دیگری از مجلس نیست. مصوبه مجلس اصالت دارد و این شورا فقط باید بررسی کند که مغایر قانون اساسی و یا شرع نباشد. اعضاء شوراى نگهبان به لحاظ سیاسى مى‌توانند مخالف باشند ولى مغایر شرع و قانون اساسى اعلام کردن دلبخواه نیست.

 • الهه ابراهیمی   Ebrahimielaheh@

  1397/07/13 ساعت 12:02

  موحدی‌کرمانی امام جمعه تهران: « #مجلس اف‌ای‌تی‌اف راتصویب کند، #شورای‌نگهبان تایید نمی‌کند، تأیید هم کرد، در مجمع رد می‌کنیم»