• اسراییل مدتی است مشتی جعلیات تاریخ گذشته سرهم کرده و آنها را اسناد #شورآباد می‌نامد. موساد ادعا کرده این یک نقطه عطف در تاریخ نبرد اطلاعاتی با ایران است. روح الله #زم اما یک خروار ‘سند زنده’ است درباره مهم‌ترین رازهای اسراییل و امریکا در ایران. این البته هنوز از نتایج سحر است.

  • حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1398/01/18 ساعت 09:05

    برخی کانال‌های نزدیک به سرویس‌های امنیتی رژیم‌های منطقه، از دیروز در حال انتشار دست‌نوشته‌هایی هستند که می‌گویند این اسناد از شورآباد به سرقت رفته است! داداش، این دست نوشته‌هایی که منتشر کردی رو، بابابزرگه من بهترشو برات می‌نویسه، با جزئیات تخیلی بیشتر #شورآباد

  • حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/07/06 ساعت 01:38

    نکته:بالاخره امشب و باماجرای #تورقوزآباد واقعیت اسناد سرّی شورآباد روشن شد؛گویا ایران تله بزرگی در #شورآباد برای اسرائیلیها کارگذاشته بوده وعملا موساد فریب خورده است اسرائیل چندی پیش گفته بود عملیات شورآباد بزرگترین عملیات تاریخ این رژیم است! دست مریزاد به این «عملیات فریب»