• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

      1397/11/23 ساعت 18:12

      روزانه بیش از ۵میلیون لیتر #سوخت از مرز سرباز و سراوان خارج می‌شود.یکی از مسیرهای اصلی قاچاق که به #سیستان_بلوچستان می‌رود،کرمان است.مسافت‌ها را #شوتیها طی می‌کنند.آنها بین ۸۰۰تا ۱۰۰۰لیتر سوخت را در نایلون‌های بزرگی می‌ریزند که بومی‌ها به آن مشک می‌گویند.