• بهمن بابازاده   bahmanbabazade@

    1397/10/30 ساعت 14:23

    برای کسی شدن، برای اسطوره شدن، برای به اوج رسیدن، باید مرد … یادداشت تاریخی و تلخ #شهیار_قنبری برای مرگ فرهاد. یادداشتی که هنوز هم داغ دل خیلی‌ها را تازه میکند/۷