• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

      1397/07/30 ساعت 20:05

      شاهرخ ترانه‌ای دارد به نام #شهر_ظلمت که در بخشی از آن با زیرصدای #ابی @HamediEbrahim ابیاتی را می‌خواند ؛ دوماه است گرفتار همین بخش با زیرصدای ابی شده‌ام … منم من قاصد دستای بسته منم یادآور پاهای خسته مصیبت‌نامه قلبای زخمی صدای گریه تو دل شکسته