• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

   1397/07/30 ساعت 20:05

   شاهرخ ترانه‌ای دارد به نام #شهر_ظلمت که در بخشی از آن با زیرصدای #ابی @HamediEbrahim ابیاتی را می‌خواند ؛ دوماه است گرفتار همین بخش با زیرصدای ابی شده‌ام …
   منم من قاصد دستای بسته
   منم یادآور پاهای خسته
   مصیبت‌نامه قلبای زخمی
   صدای گریه تو دل شکسته