• زهرا صدراعظم نوری   sadrazamnouri@

  1397/10/30 ساعت 22:46

  یک اقدام خوب محیط زیستی در تصویب احکام برنامه پنجساله #شهر_تهران صورت گرفت .صندوق #محیط_زیست و توسعه حمل و نقل مصوب شد.

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/07/02 ساعت 17:53

  «افزایش ۴۰ درصدی قیمت مسکن رسما اعلام شد» تغییرات اساسی در سال ۹۶ در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور خصوصا در حوزه #مسکن تأثیرگذار بود به نحوی که به طور مثال در #شهر_تهران به طور متوسط تا ۶۰ درصد قیمت مسکن را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داد. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۴-٪db٪b۴٪db٪b۰-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪b۵٪d۸٪af٪db٪۸c-٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪da٪a۹٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪d۸٪b۴٪d۸٪af/ …

 • ناهید خداکرمی   N_Khodakarami@

  1396/08/03 ساعت 00:15

  نقش فقرای فرهنگی، مفسدان اقتصادی، ثروتمندان نوظهور و کاسبان شعار و چاپلوسی در آسیب‌های اجتماعی و تاراج اموال #شهر_تهران نیاز به واکاوی دارد.