• محسن هاشمی رفسنجانی   moh_rafsanjani@

      1397/08/06 ساعت 16:44

      با توجه به عدم تصویب فوریت لایحه مستثنی شدن شهردار تهران از قانون بازنشستگی، از امروز فرایند انتخاب #شهردار_جدید آغاز شده و امیدواریم بتوانیم در هفته آینده شهردار منتخب شورای پنجم را به وزارت کشور جهت انجام شدن مراحل قانونی معرفی کنیم