• دیروز پیگیر تخصیص ۳۲۰۰میلیاردتومان اعتبارحذف شده #شهرداریها و #دهیاریها بودم به هیات رئیسه مراجعه کردم فرمودند بایستی حداقل ۵۰ نماینده درخواست فوریت نمایند در کمتر از نیم ساعت بیش از ۵۰ امضاء از همکاران عزیزم دریافت کردم و تحویل #هیات_رئیسه دادم تا در دستور روز #مجلس قرارگیرد.