• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

      1397/08/07 ساعت 12:25

      خداحافظی دیشبم روضه‌ای کامل بود وقتی دختر شیرین زبان سه ساله نشده‌ام جگرم را سوزاند؛ اینها در وطن و بین آشنایانند! هزاران بار فدای آن آقا شوم که برای شفاعت من و شما پذیرفت فرزندانش اسیر ملعونینی چون شمر، حرمله و زجر و …شوند! حدیث #شهادت_کلیّه را خوانده و از اسرار آگاه شوید.