• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/05/05 ساعت 15:27

    دو احتمال برای حضور این شیء نورانی در آسمان ایران وجود دارد که یک احتمال وجود قطعه‌ای از #ماهواره قدیمی و دیگری احتمالا #شهاب_سنگی بوده که در برخورد با جو زمین به این صورت مشاهده شده که تا کنون به جز این احتمالات گزارش دیگری به ما نرسیده ولی موضوع همچنان در دست بررسی است.

    /ایلنا