• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

      1397/03/08 ساعت 00:26

      «مدرنیته تلاش می‌کند تا سوگواری را به‌مانندِ فرد مرده، دفن کند تا چون کودکان، سردرگم بمانیم که از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم». و این بلیه، آن طبقات و گروه‌هایی را بیش‌تر تحت تاثیر قرار داده که می‌خواهند خودشان را مدرن‌تر جلوه دهند. #سینما #شمال_شهر #ملک_مطیعی #سمندریان