• احمد بروغنی   brooghani@

    1397/07/19 ساعت 22:50

    خدا رحمت کند آقای #شفیع را. آن سالها و در هفته‌هایی که #پرسپولیس خوب نتیجه میگرفت، آخر هفته کل برنامه ورزش و مردم به این تیم سرخ‌پوش اختصاص می‌یافت، اما وقتی #استقلال نتیجه میگرفت موضوع برنامه میشد ورزش اسب‌دوانی. روانش سبز و روحش قرین آرامش.

  • روزنامه خبر ورزشی   khabar_varzeshi@

    1397/07/17 ساعت 20:03

    بهرام #شفیع، گزارشگر قدیمی و مجری برنامه پرسابقه ورزش و مردم دقایقی پیش در بیمارستان بهمن تهران درگذشت.