• علی‌ اکبر رائفی‌ پور   A_Raefipour@

      1397/04/11 ساعت 18:23

      بانک مرکزی از گزینشی بودن لیست اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی مبتنی بر درخواست وزارت صنعت می‌گوید که مثلا در آن خبری از وارد کنندگان خودرو نیست! چند شرکت مهم دیگر نیز از قلم افتاده اند که از قضا از رانت دولت بهره مندند #شفافیت_گزینشی