• محمد جواد حق شناس   MjHaghshenas@

      1397/07/23 ساعت 23:34

      اخیرا اطلاعات مربوط به قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در سامانه «#شفافیت_شهرداری_تهران » بارگزاری شده است پیش از این، تنها قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در این سامانه قابل دسترسی بود. با ارتقاء این سامانه زمینه نظارت عمومی ومشارکت شهروندان درامور #شهر بیش ازپیش فراهم میشود