• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/03 ساعت 01:31

    ترقی: این روزها اولویت اصول‌گرایان تحقق #شعار_سال است، پیگیری مسائل منطقه‌ای و همچنین #مطالبات_اقتصادی مردم است که برخی از احزاب و گروه‌ها در این زمینه فعال‌اند اما نباید انتظار داشت احزابی که محلی از اعراب و طرف مشورت قرار نمی‌گیرند؛ بتوانند اقدام خاصی کنند.

  • علی شکوری راد   alishakourirad@

    1397/01/09 ساعت 08:46

    نفس شعار حمایت از کالاى ایرانى قابل خدشه نیست، هرچند فرآیند کارشناسى و مشاوره، رویکرد و دلیل اولویت آن تشریح نشده است.ولى کاش مقام معظم رهبرى #شعار_سال را #گفتگوى_ملى اعلام مى کردند. ضرورت، اولویت و اثربخشى آن کاملاً قابل درک است. ارجاع به یادداشت #دکترهادى_خانیکى در روزنامه شرق