• علی مزینانی   mazinaniali@

      1398/03/11 ساعت 13:41

      در رشته‌توئیت قبلی از واردات ۲۰۰۰ تن #کاغذ توسط #شرکت_چوب_و_کاغذ_مازندران و فروش آن در بازار آزاد نوشتم که بازخوردهای فراوانی داشت. گفتگویی داشتم با دکتر بقایی مدیر هلدینگ سرمایه‌گذاری که مالک این شرکت است و نکات و اطلاعاتی جدید از ماجرا در اختیارم گذاشتند ۱ از ۸