• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1397/11/30 ساعت 15:43

    الان راننده ماشینی که ما رو داره میبره میدون هفت تیر، #جانباز شیمیایی و بدنی ۷۰-۸۰ درصده! خیلی #خجالت کشیدم و #شرمنده شدم. چه معامله‌ای با این مردم کردیم که این بنده خدا با ریه خراب، حنجره داغون، موهای ریخته و نصف بدن معلول باید بیاد #مسافرکشی!

  • هنوزم معتقدم مرگ گفتن براى هیچکس و هیچ چیز خوب نیست، #چهل_سال گفتیم #مرگ بر این وآن روز به روز #اختلاس و #دزدى هاى کلان بیشتر و بیشتر شد مردممون کم درامدتر و هر روز یک ماجرای تازه و #تحریم و … همه بزرگان دینى با لعن و #نفرین کارى نکردن که با عمل خوبشون دشمنشون و #شرمنده کردن