• ریحانه - حساب توئیتر بخش زن و خانواده سایت KHAMENEI.IR ‎   khameneireyhan@

    1397/11/27 ساعت 19:57

    #برای_زنان_ایران بخش ششم: «صلاحیت قضاوت بین زن و مرد را ندارم!» آیت‌الله خامنه‌ای در آذرماه ۱۳۵۶ بعد از شش بار دستگیری، به ایرانشهر تبعید شد. ایشان در آنجا نیز پایگاهی مردمی برای خود ساختند. در ۱۱ تیرماه ۱۳۵۷، سیل ویرانگری در ایرانشهر جاری شد. و اما ادامه در کتاب #شرح_اسم