• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1397/06/14 ساعت 17:32

    ۴/ چرخی که برای آب می‌چرخد در این مطلب می‌خوانید که چگونه میتوان مشکل نقاط دوردست و کم برخوردار در نداشتن #آب #شرب را رفع کرد http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=۱۰۹۱۴۵