• جواد حیدریان   javadheydarian@

      1397/09/13 ساعت 12:58

      تهران به استقبال نخستین روز شرایط اضطراری هوا می‌رود دو هفته از آذر امسال گذشته و هوای تهران ۵روز آلوده بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فردا ۱۴ آذر، نخستین روز ناسالم برای همه باشد. شرکت کنترل کیفیت هوا #آلودگی_هوا #شرایط_اضطراری_هوا