• توضیحات #شخارک در خصوص آتش‌سوزی

  • مهدی رباطی   Mahdrobati@

    1399/04/10 ساعت 15:57

    توصیه به سهامداران جدید این است که به سمت سهامی بروند که ارزانتر از میانگین صنعت یا بازار هستند و P/E کمتری دارند نسبت به این میانگین و همچنین ارزش بازار معقول. سهامی که حتا در صورت اصلاح بازار ارزش نگهداری دارند و با اصلاح سنگین مواجه نخواهند شد. مانند #شپدیس، #شخارک، #فولاد و